W chmurach istnieje życie

Share
Zdjęcie chmur
Fot.: KryDer

Duńscy badacze odkryli, że burzowe chmury są zamieszkiwane przez wiele mikrobów, występujących też na roślinach i w glebie. Wyniki badania zamieszczono w czasopiśmie „PLOS ONE”.

Naukowcy zidentyfikowali bakterie i substancje chemiczne charakterystyczne dla specyficznego środowiska, jakim jest chmura, na podstawie badania kulek gradowych.

Badacze z Aarhus University wyodrębnili kilka gatunków bakterii często znajdowanych na roślinach i aż ponad 3 tys. składników zazwyczaj obecnych w glebie.

Trzy spośród wszystkich gatunków bakterii zostały odkryte w większości kulek gradowych, co sugeruje, że reprezentują one typowych mieszkańców chmur burzowych.Naukowcy twierdzą, że obecność niektórych żyjątek w chmurach może stanowić dla nich sposób przemieszczania się na duże odległości i wpływa na geograficzne rozmieszczenie mikrobów na Ziemi.

„Kiedy rozpoczęliśmy nasze analizy, mieliśmy jedynie nadzieję na stworzenie opisowej charakterystyki grupy bakterii w niezbadanym środowisku. Jednak to, co znaleźliśmy, stanowi pośredni dowód na istnienie procesów życiowych w atmosferze” – mówi Ulrich Gosewinkel Karlson, główny badacz.

Źródło: Nauka w Polsce

Share