Konsekwencje wycinki puszczy

Fragment puszczy

Konsekwencje wycinki w Puszczy sięgają poza sam obszar poddany wycince Ekologiczne konsekwencje wycinki drzew w Puszczy Białowieskiej sięgają daleko poza same obszary poddane wycince. Dochodzi do tego poprzez zmianę struktury krajobrazu i wpływ na funkcjonowanie całego ekosystemu – twierdzą naukowcy Cała treść …