W Europie ubywa ptaków

Dzikie gęsi

Przez 30 lat populacja ptaków zmniejszyła się w Europie o 421 mln osobników – wynika z badania przedstawionego w „Ecology Letters”. Ubywa wróbli, skowronków, kuropatw i szpaków. Wzmocniły się za to populacje błotniaków, myszołowów, kulonów czy kruków.

Najlepszy moment, by zacząć dokarmianie ptaków

Sikora

Późna jesień to najlepszy moment, by zacząć dokarmianie ptaków – podaje rzecznik Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. Przypomina jednak: jeśli przyzwyczaimy do tego ptaki, należy dbać, by w miejscu dokarmiania pokarm dostępny był stale, zwłaszcza w czasie silnych mrozów i śniegów.

Więcej głuszców

Samica głuszca

W Puszczy Augustowskiej będzie więcej głuszców Puszczę Agustowską zasiedli 40 nowych lokatorów; będą to jedne z najrzadziej spotykanych ptaków w Polsce – głuszce. Lasy Państwowe informują, że zwierzęta te zostaną wypuszczone w leśne ostępy w listopadzie.