Więcej głuszców

Samica głuszca

W Puszczy Augustowskiej będzie więcej głuszców Puszczę Agustowską zasiedli 40 nowych lokatorów; będą to jedne z najrzadziej spotykanych ptaków w Polsce – głuszce. Lasy Państwowe informują, że zwierzęta te zostaną wypuszczone w leśne ostępy w listopadzie.