Polski wynalazek pomoże w badaniu błon komórkowych

Zdjęcie głowicy mikroskopu
Share
Od zjawisk zachodzących na błonach oddzielających wnętrze komórek od otoczenia zależą najważniejsze procesy życiowe. Dotąd wiele elementów dotyczących funkcjonowania błon pozostawało nieznanych. Układ mikroprzepływowy – zbudowany w Instytucie Chemii Fizycznej PAN – pozwoli seryjnie je wytwarzać i mierzyć zachodzące na nich zmiany.

„Błony komórkowe separują tętniące życiem wnętrze komórki od jej otoczenia. Mimo tak fundamentalnej roli, wiele szczegółów związanych z mechanizmami odpowiedzialnymi za funkcjonowanie błon komórkowych wciąż pozostaje nieznanych. Głównym czynnikiem hamującym postęp badań jest trudność w tworzeniu błon o nanometrycznej grubości, które mogłyby służyć do eksperymentów” – informuje Instytucie Chemii Fizycznej PAN w przesłanym PAP komunikacie.

Wkrótce – dzięki układowi mikroprzepływowemu – badania błon komórkowych staną się łatwiejsze. Taki układ zbudowano w warszawskim Instytucie Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk (IChF PAN) we współpracy z Laboratorium Badań Chemicznych Uniwersytetu w Oxfordzie.

Jak tłumaczą specjaliści z IChF PAN, typowe błony komórkowe składają się z dwóch warstw fosfolipidów, z którymi na różne sposoby wiążą się różne typy białek. Od kilku lat w laboratoriach dwuwarstwowe membrany wytwarza się doprowadzając do zetknięcia dwóch kropel, każdej pokrytej pojedynczą warstwą lipidową. Jeśli proces przeprowadzi się umiejętnie, krople się nie zleją, a na granicy styku spontanicznie utworzy się lipidowa dwuwarstwa.

„We współpracy z grupą profesora Hagana Bayleya z Uniwersytetu w Oxfordzie skonstruowaliśmy układ mikroprzepływowy, który nie tylko automatyzuje proces prowadzący do powstania niezwykle stabilnego styku na granicy dwóch mikrokropel i wytworzenia dwuwarstwy, ale także pozwala na dokonywanie pomiarów elektrofizjologicznych. Jesteśmy w stanie śledzić na przykład przebieg wbudowywania się konkretnego białka w błonę komórkową” – mówi prof. Piotr Garstecki z IChF PAN.

Jak czytamy w przesłanym PAP komunikacie, w nowym układzie, w mikrokanałach wypełnionych olejem, płyną dwa rodzaje kropel pokrytych monowarstwami lipidowymi. Jedne zawierają roztwór białka zdolnego do wbudowywania się w błonę komórkową, w pozostałych znajduje się neutralna ciecz lub inhibitory zdolne do wiązania się z białkiem w kroplach pierwszego rodzaju. Gdy dwie mikrokrople, każda innego typu, wpływają do miniaturowej komory pomiarowej, są w niej precyzyjnie pozycjonowane dzięki pułapkom hydrodynamicznym opracowanym przez IChF PAN we współpracy z firmą technologiczną Scope Fluidics.

„Zadanie nie jest proste. Badane przez nas błony komórkowe mają grubość kilku miliardowych części metra i łatwo je zerwać. Dzięki pułapkom hydrodynamicznym mogliśmy nie tylko ustabilizować położenie kropel, ale także zapobiec drganiom membran, pojawiającym się naturalnie podczas przepływów” – wyjaśnia doktorantka Magdalena Czekalska z IChF PAN.

Wytwarzane ręcznie, dwuwarstwowe membrany są bardzo wrażliwe i utrzymują się zwykle od kilku minut do kilku godzin. Błony komórkowe w nowym układzie mikroprzepływowym są znacznie stabilniejsze: ich czas życia sięga nawet kilku dni. Jednocześnie układ umożliwia oderwanie jednej z kropel, co prowadzi do zniszczenia dotychczasowej membrany, a następnie dołączenie nowej kropli, z czym wiąże się powstanie nowej błony.

Zdrowie - pakiety medyczne S7
Czy gdyby możliwy był łatwiejszy dostęp do lekarzy chciałbyś/chciałabyś z tego skorzystać?
Tak? Wystarczy kliknąć baner.

„Cały cykl pomiarowy – rozdzielenie kropel, przepłukanie mikroelektrod, zetknięcie nowych kropel, wytworzenie membrany oraz pomiar zakończony obserwacją wbudowania białka w błonę komórkową – może zająć zaledwie trzy minuty” – informują eksperci z IChF PAN.

„Przeprowadzone przez nas pomiary to dowód, że w nowym układzie mikroprzepływowym powstają funkcjonalne błony komórkowe. Mamy więc w pełni zautomatyzowane pomiary przy zminimalizowanym zużyciu substancji potrzebnych do przeprowadzania doświadczeń. Droga do seryjnych badań mechanizmów zachodzących w błonach komórkowych została otwarta” – podsumowuje prof. Garstecki.

Badania sfinansowano w ramach programu VENTURES Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, a także ze środków prestiżowego grantu europejskiego ERC Starting Grants.

Źródło: www.naukawpolsce.pap.pl
Share