Petycja ws. ustawy o ochronie zwierząt
trafiła do Sejmu

Martwe myszy
Share

Petycja ws. ustawy o ochronie zwierząt doświadczalnych oraz apel do posłów o wprowadzenie poprawek do rządowego projektu ustawy o ochronie tych zwierząt trafiły w czwartek do rąk wicemarszałek Sejmu Wandy Nowickiej – poinformowała Kancelaria Sejmu.

Pod petycją, której autorką jest lek. med. Anna Gdula, prezes Fundacji na Rzecz Prawnej Ochrony Zwierząt i Kontroli Obywatelskiej LEX NOVA, podpisało się 43 774 tys. osób. Domagają się m.in., by w każdej komisji etycznej (oceniającej wnioski o przeprowadzenie doświadczenia) zagwarantować obecność co najmniej trzech przedstawicieli organizacji ochrony zwierząt. Zdaniem przeciwników projektu obecne zapisy teoretycznie dopuszczają sytuację, w której NGO (czyli organizacji pozarządowych) w komisji zabraknie.

Autorzy petycji chcą możliwości odwołania się od pozytywnej (czyli dopuszczającej doświadczenie) decyzji lokalnej komisji etycznej. Chcą też zapisów, które uregulują zasady współpracy pomiędzy komisjami etycznymi a Inspekcją Weterynaryjną. „Zgodnie z projektem ustawy, komisje etyczne nie będą miały żadnej możliwości sprawdzenia tego, co dzieje się w instytucjach, którym zezwoliły na prowadzenie badań” – napisano w petycji.

Sygnatariusze upominają się także o jawność, m.in. ocen retrospektywnych (jakie wykonuje się po przeprowadzeniu projektów badawczych z udziałem zwierząt) oraz wyników kontroli Inspekcji Weterynaryjnej w instytucjach zaangażowanych w doświadczenia. Jest to, jak wyjaśniono, element „społecznej kontroli nad skalą i sposobem używania zwierząt w celach eksperymentalnych”. Dokumenty miałyby być jawne jako informacja publiczna.

Sygnatariusze petycji opowiadają się za zakazem wykorzystywania zwierząt doświadczalnych podczas edukacji w szkołach ponadgimnazjalnych. Ich zdaniem lepiej byłoby wykorzystywać materiały wideo i programy komputerowe, symulujące funkcjonowanie organizmu – zgodnie z regułą zastąpienia, promowaną przez unijną dyrektywę o ochronie zwierząt doświadczalnych.

Chcą też zakazania (bez wyjątków) eksperymentów na zwierzętach naczelnych, dzikich, bezdomnych i takich, na których raz już eksperyment prowadzono; zakazania procedur najbardziej inwazyjnych i utrzymania dotychczasowego zakazu wykonywania zabiegów, które uniemożliwiają zwierzętom wydawanie głosu w czasie bolesnych procedur.

„Stosunek społeczeństwa do zwierząt jest papierkiem lakmusowym tego, jakim jesteśmy społeczeństwem” – powiedziała Nowicka, odbierając w czwartek w Sejmie petycję.

Wicemarszałek skierowała do marszałka Sejmu Radosława Sikorskiego prośbę o przekazanie petycji wszystkim posłom. Petycja i wniosek o uwzględnienie uwag i poprawek podczas prac w sejmowej komisji zostaną też przekazane posłance Domiceli Kopaczewskiej, przewodniczącej podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektu ustawy.

Projekt ustawy o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych rząd przyjął w sierpniu. Ustawa ma dostosować polskie prawo do zapisów dyrektywy unijnej, uwzględniającej odkrycia dotyczące odczuwania i wyrażania przez zwierzęta bólu, cierpienia i stresu. Obowiązująca w Polsce ustawa z 2005 r. o doświadczeniach na zwierzętach nie uwzględnia wszystkich regulacji unijnych. Według projektodawców nowa ustawa ma zmniejszyć cierpienie zwierząt i ograniczyć ryzyko prowadzenia doświadczeń zbędnych i nieuzasadnionych.

Pierwsze czytanie projektu odbyło się w Sejmie we wrześniu. Potem trafił on do podkomisji nadzwyczajnej, która 22 października zakończyła prace.

Projekt budzi jednak wiele zastrzeżeń organizacji zaangażowanych w ochronę zwierząt. Swoje uwagi strona społeczna zgłaszała m.in. podczas prac nad projektem w podkomisji. Spośród ok. 20 ich uwag i propozycji zmian posłowie przyjęli cztery.

Wsparcie podczas szukania kompromisu zadeklarowała w środę minister nauki Lena Kolarska-Bobińska na spotkaniu z przedstawicielami strony społecznej i ekspertami zaangażowanymi w prace nad ustawą. „Pomimo wcześniejszego dialogu społecznego nadal jest potrzeba rozmowy. Spotkanie w ministerstwie nauki pokazało, że jest też przestrzeń do kompromisu. Chcemy więc, nie naruszając dyrektywy, uwzględnić niektóre postulaty, służące jeszcze większej ochronie zwierząt” – mówiła minister.

Uczestnicy spotkania zgodzili się m.in., że w prace komisji etycznych powinni być zaangażowani przedstawiciele NGO i działacze na rzecz praw zwierząt. Jest też zgoda na prawne zakazanie zabiegów, które uniemożliwiają zwierzętom okazywanie bólu. Podkreślono też potrzebę wzmocnienia w projekcie zapisów wynikających z dyrektywy unijnej, które zakazują najbardziej inwazyjnych procedur i uniemożliwiają ponowne wykorzystanie zwierząt, które raz już poddano dotkliwym eksperymentom.

Źródło: www.naukawpolsce.pap.pl

Share