Czy moralność jest skutkiem ewolucji?

Mózg człowieka jest genetycznie przygotowany do przyjęcia moralności. Jednak kompas moralny na tej bazie ewolucyjnej tworzy kultura – powiedział neurobiolog dr Paweł Boguszewski podczas debaty, zorganizowanej w ramach Festiwalu Nauki w Warszawie.

Na ratunek dzwonecznikowi

Dzwonecznik

Dzwonecznik wonny został w Polsce uznany za gatunek krytycznie zagrożony. W całym kraju jego obecność potwierdzono obecnie na mniej niż 30 stanowiskach, a w środkowej Polsce jest rośliną na granicy wymarcia. Ratowania gatunku podjęli się łódzcy naukowcy, botanicy i leśnicy.

Konsekwencje wycinki puszczy

Fragment puszczy

Konsekwencje wycinki w Puszczy sięgają poza sam obszar poddany wycince Ekologiczne konsekwencje wycinki drzew w Puszczy Białowieskiej sięgają daleko poza same obszary poddane wycince. Dochodzi do tego poprzez zmianę struktury krajobrazu i wpływ na funkcjonowanie całego ekosystemu – twierdzą naukowcy Cała treść …