Nowy gatunek grzyba – sukces wrocławskich fitopatologów

Kosodrzewina
Share
Nowy gatunek grzyba, który powoduje chorobę kosodrzewiny, odkryli i opisali naukowcy z Katedry Ochrony Roślin Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Nowy gatunek nazwano Lophodermium corconticum, na cześć Karkonoszy – informuje rzeczniczka uczelni Małgorzata Wanke-Jakubowska.

Objawem choroby, zwanej żółtą plamistością igieł kosodrzewiny, są charakterystyczne żółte plamki na igłach, które w miarę rozwoju choroby występują na całej powierzchni igły. Porażone igły opadają w lipcu, a na końcówkach pędów pozostają tylko zdrowe, tegoroczne igły w postaci charakterystycznych „pędzelków”.

Nowy gatunek grzyba został nazwany Lophodermium corconticum na cześć Karkonoszy. Jest bardzo prawdopodobne, że jest endemitem i występuje tylko w tym regionie. Wymaga to jednak dalszych badań, które muszą być prowadzone w innych masywach górskich w Polsce gdzie występuje kosodrzewina. Od dwóch lat badania i obserwacje prowadzone są również w Tatrach.

Odkrycie nowego gatunku to jeden z rezultatów projektu, którego celem było poznanie chorób igieł oraz ich wpływu na kondycję zdrowotną kosodrzewiny rosnącej w Karkonoszach i Górach Izerskich. Projekt realizowany był przez zespół z Zakładu Fitopatologii i Mikologii pod kierownictwem dr. Wojciecha Pusza w składzie: dr Włodzimierz Kita, mgr Agata Kaczmarek oraz dr Kamila Nowosad z Katedry Genetyki, Hodowli Roślin i Nasiennictwa.

W pracach nad nowym gatunkiem uczestniczył też dr Ondrej Koukol z Uniwersytetu Karola w Pradze oraz dr David Minter z Wielkiej Brytanii.

Pierwsze obserwacje zdrowotności kosodrzewiny były prowadzone były w Zakładzie Fitopatologii już w 1998 r. – przypomina Wanke-Jakubowska. Kolejne lata przynosiły nowe spostrzeżenia, które zwieńczyło odkrycie i opisanie wspomnianego, nowego gatunku grzyba.

Źródło: www.naukawpolsce.pap.pl
Share