Stuletnie lasy o wysokości 20 cm?

tundra

Cieszmy się, póki są. Nadchodzi ocieplenie. Stuletnie brzozy i wierzby o wysokości 20 cm? Tak wygląda las w tundrze! Aby go dobrze zobaczyć, trzeba się na nim położyć – mówi badaczka tundry dr Agata Buchwał. Jednak za sprawą ocieplenia średnia Cała treść …

Konsekwencje wycinki puszczy

Fragment puszczy

Konsekwencje wycinki w Puszczy sięgają poza sam obszar poddany wycince Ekologiczne konsekwencje wycinki drzew w Puszczy Białowieskiej sięgają daleko poza same obszary poddane wycince. Dochodzi do tego poprzez zmianę struktury krajobrazu i wpływ na funkcjonowanie całego ekosystemu – twierdzą naukowcy Cała treść …

Zbadano dźwięki cielących się lodowców

alaska - lodowiec

Lodowce na podsłuchu: zbadano dźwięki cielących się lodowców Badając podwodne dźwięki towarzyszące cieleniu się lodowców uchodzących do morza można będzie oszacować, ile lodu z nich ubyło. Prace polsko-brytyjsko-amerykańskiego zespołu pomogą lepiej zrozumieć, dlaczego wzrasta poziom morza.